• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مسابقه طراحی ساختمان دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان سامان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد طراحی معماری ساختمان دفتر نمایندگی سامان واقع در شهر سامان بلوار معلم را به مسابقه بگذارد ، لذا از کلیه (علاقمندان  اساتید ،مشاوران ، مهندسین معمار و ...) دعوت می گردد ، در این مسابقه شرکت نمایند.

1)مشخصات طرح :

  ساختمان با کاربری خدماتی – اداری مشتمل بر زیر زمین و سه طبقه روی آن  با سطح اشغال طبق پروانه طبق کروکی و مدارک موجود در دفتر نمایندگی سامان .

2) معیارها و خواسته ها

- توجه به معماری با کاربری خدماتی – اداری

- توجه به شرایط اقلیمی و همسانی معماری با اقلیم

- نوآوری جهت خلق اثری ماندگار با ویژگیهای شاخص معماری اداری – خدماتی

- توجه به عملکرد

- توجه به فناوری ساخت و کاربرد مصالح متداول و مصالح نوین

-اقتصادی بودن طرح

- استفاده از شاخص های جایگاه نظام مهندسی ساختمان در طراحی

- تامین نیازهای استفاده کنندگان از طرح ساختمان اعم از نیاز کلی و بصری (مراجعین کارکنان ، رهگذران و ...)

3) ارائه طرحها : شامل پلانها ، برش ها و سه بعدی های داخلی و خارجی در قطع7*50 به صورت شاسی

- ارائه توضیحات مختصر مرتبط به طرح به صورت دیاگرام و یانوشتاری و ارائه CD طرحها

- خودداری از نوشتن نام طراح و یا شرکت کننده در مسابقه

4)مدت ارائه طرح : تا تاریخ 1396/03/11

5) جوایز مسابقه 

به یک نفر از نفرات اول ، دوم و سوم برنده به ترتیب 3 عدد سکه تمام بهار آزادی ،2 عدد سکه تمام بهار و یک عدد سکه تمام بهار تقدیم می گردد. همچنین به کلیه شرکت کنندگان در مسابقه تقدیرنامه ارسال می شود.

6) در صورت انتخاب طرح برنده با صلاحدید کارفرما و هیات ژوری طرح اجرائی و نظارت بر اجرا واگذار می گردد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837