• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید.

فیلم آموزشی تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی از سوی متقاضی

مهندس گرامی ابتدا باید فرم شماره یک(صدور، تمدید و ارتقا) تکمیل وبه واحد آموزش سازمان تحویل داده شود سپس بعد از تایید کمیته آموزش و اطلاع رسانی اقدام به بارگذاری مدارک نمایید .

لینک دریافت فیلم آموزشی

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837