• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه

مرحله اول: تکميل فرم شماره 1 به همراه مدارک (بر روی فرم شماره 1 مشخص می باشد) توسط واحد دبيرخانه شماره و به واحد آموزش تحويل گردد. پس از تائيد کميته تمديد و ارتقاء به واحد دبيرخانه مراجعه نموده

توجه :در صورت اتمام اعتبار پروانه (بند دوم فرم شماره 1) توسط واحد کنترل نقشه مهر و امضا گردد.

ضمناً اگر حوزه فعالیت شما مربوط به هر کدام از دفاتر نمایندگی باشد باید از همان دفتر نمایندگی باشد باید از همان دفتر نامه عدم کارکرد دریافت و به همراه فرم شماره 1 تحویل واحد آموزش داده شود.

مرحله دوم:تهيه فرم تسويه حساب از دبيرخانه و معرفي به اداره ماليات

مرحله سوم:1-دو قطعه عکس 4*3 رنگي جديد

2-کپي دانشنامه مدرک کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد(1 سري)

3-کپي کارت عضويت،کارت ملي، شناسنامه، (همگي بر روي برگه A4) /کارت پایان خدمت برابر اصل شده باشد.

4- اصل فيش 60.000 ريالي بحساب بانک مرکزی شبا 410100004069036301790444(وزارت راه و شهرسازی)

هر بانکی که حساب داشته باشيد می توانيد مبلغ را واريز نمائيد .

شناسه پرداخت:381036369153069000000000000000

5-فرم مفاصا حساب از حوزه مالياتي

6-پوشه پلاستيکی (معماري:نارنجي/عمران :سبز/برق:زرد/مکانيک:آبي/ شهرسازي:نارنجي/نقشه برداري:سبز)

7-اصل پروانه اشتغال بکار

8-کارکرد دو سال قبل         9-اصل گواهينامه دوره HSE مربوط به تمدید اجرا

*پس از تکميل مرحله سوم و تائيد توسط واحد دبيرخانه به واحد آموزش تحويل گردد و بعد از يک ماه آينده به راه و شهرسازی مراجعه و اصل پروانه دريافت و کپی آن به دبيرخانه تحويل داده شود.

دانلود فرم مرتبط با تمدید 

فرم تسویه حساب

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837