• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه

مرحله اول: تکميل فرم شماره 1 به همراه مدارک (بر روی فرم مشخص می باشد) توسط واحد دبيرخانه شماره و به واحد آموزش تحويل گردد. پس از تائيد کميته تمديد و ارتقاء به واحد دبيرخانه مراجعه نموده
توجه: در صورت اتمام اعتبار پروانه بند دوم - فرم شماره 1 توسط واحد کنترل نقشه مهر و امضاء گردد.
ضمناً اگر حوزه فعاليت شما مربوط به هر کدام از دفاتر نمايندگی باشد بايد از همان دفتر نامه عدم کارکرد دريافت و به همراه فرم شماره 1 تحويل واحد آموزش داده شود
مرحله دوم:تهيه فرم تسويه حساب از دبيرخانه و معرفي به اداره ماليات
مرحله سوم:1-دو قطعه عکس 4*3 رنگي جديد
2-کپي اصل مدرک کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد
3-کپي کارت عضويت،کارت ملي، شناسنامه،کارت پايان خدمت(همگي بر روي برگه A4)
5-اصل فيش 60.000 ريالي بحساب بانک مرکزی شبا 410100004069036301790444(وزارت راه و شهرسازی)
هر بانکی که حساب داشته باشيد می توانيد مبلغ را واريز نمائيد .
شناسه پرداخت:381036369153069000000000000000
5-فرم مفاصا حساب از حوزه مالياتي
6-پوشه پلاستيکی (معماري:نارنجي-عمران :سبز-برق:زرد-مکانيک:آبي شهرسازي:نارنجي-نقشه برداري:سبز)
7-اصل پروانه اشتغال بکار
8-کارکرد سال 96 و 97
پس از تکميل مرحله سوم و تائيد توسط واحد دبيرخانه به واحد آموزش تحويل گردد و بعد از يک ماه آينده به راه و شهرسازی مراجعه و اصل پروانه دريافت و کپی آن به دبيرخانه تحويل داده شود.


دانلود فرم مرتبط با تمدید 

فرم تسویه حساب

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837