• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

راهنمای سیستم گاز

بازرس گرامی راهنمای مربوطه را از طریق لینک زیر می توانید دریافت نمایید.

دریافت راهنمای مربوطه

خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود راهنما و سیستم به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نمایید.

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837