• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

راهنمای سیستم گاز

بازرس گرامی راهنمای مربوطه را از طریق لینک زیر می توانید دریافت نمایید.

دریافت راهنمای مربوطه

خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود راهنما و سیستم به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال نمایید.

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837