• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، ”انتخاب‌هایش” است.

صدور و تمدید قرارداد بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی

 قابل توجه مهندسین محترم جهت تمدید یا صدور بیمه مسئولیت مدنی

 مدارک لازم:

 1-  عکس از کارت ملی

2- عکس از فیش واریزی به  مبلغ 2.500.000 ریال به شماره حساب 0210389130008 بانک صادرات به نام شرکت بیمه میهن  واریز نموده که  باید واریزی در بانک و طی فیش  صورت گیرد به هیچ عنوان از طریق تلفن بانک و دستگاه عابر بانک واریز نشود.

3- تاریخ انقضاء بیمه قبلی یا ارسال عکس بیمه نامه

مدارک را به صورت عکس در واتساپ به شماره تلفن 09399589745 فرستاده ، ارسال مدارک باید قبل از ساعت 12 و یک هفته زودتر صورت گیرد.          

پس از ارسال مدارک 2 روز بعد جهت دریافت بیمه نامه به سازمان مراجعه نمایید.

 

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837