• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

صدور و تمدید قرارداد بیمه مسئولیت

مهندس گرامی :

     با توجه به اهمیت و مسئولیت کار نظارت و حوادث احتمالی حتما نسبت به اخذ بیمه مسئولیت اقدام نمائید.تا زمان اخذ بیمه از پذیرفتن مسئولیت نظارت و امضا قرارداد خودداری فرمائید.

و دیگر مهندسین که زمان بیمه نامه آنها اتمام یافته است نسبت به تمدید قرارداد بیمه مسئولیت خود اقدام فرمایند.

واریز مبلغ 2.800.000 ریال بانک ملت به نام خانم فاطمه ملکپور نمایندگی بیمه کوثر کد 6371

واریز هزینه از سه طریق به صورت فیش بانکی یا همراه بانک یا از طریق دستگاه عابر بانک می باشد.

1*شماره حساب :8821056053

2*شماره کارت :5194-3029-3374-6104

3*شماره شبا :IR 420120000000008821056053

کد ملی *تاریخ تولد(روز /ماه /سال)* شماره همراه به شماره واتس آپ خانم ملکپور ارسال فرمائید.

سپس هزینه واریزی را به یکی از سه طریق بالا واریز نموده اید، به شماره واتس آپ خانم ملکپور 09162184155 ارسال فرمایید.فایل PDF بیمه نامه برای شما ارسال می شود .جهت دریافت اصل بیمه نامه بعد 30 روزکاری به واحد بیمه سازمان مراجعه نمائید.

در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد بیمه سازمان خانم نظری یا خانم بشکار 32250101 داخلی 132 یا 140 تماس حاصل فرمائید.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837