• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

حضور حداکثری مهندسان پروانه دار عضو دفتر نمایندگی سامان انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان با حضور حداکثری ،  مهندسان پروانه  دار عضو دفتر نمایندگی سامانبه پای صندوق های رای رفته و به کاندیدای مورد نظر خود رای دادند.

انتخابات راس ساعت 17 روز یکشنبه16خرداد ماه  آغاز شد .

در این انتخابات 6 نامزد با یکدیگر به رقابت پرداختند .

منتخبین این دوره از انتخابات آقایان مهندس حمیدررضا رضائی  ،  مهندس بهرام رحمانی  ،  مهندس سعید سامانی ،  مهندس سعید قطره سامانی به عنوان  اعضای اصلی هیات رئیسه و  آقای مهندس محمدرضا اسدی به عنوان عضو
 علی البدل هیات رئیسه دفتر نمایندگی   سامان به مدت زمان قید شده در نظام نامه مربوطه انتخاب گردیدند .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837