• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای

کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای با استناد به تبصره ۲ماده ۲مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی به شماره 11115/ش م مورخ 97/12/21  متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پایبندی اخلاق حرفه‌ای در رشته‌های اصلی مهندسی تشکیل گردید..
به گزارش روابط عمومی سازمان، بر اساس ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند بر شمرده شده اند.
رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای، رفتار شرافت مندانه و مسئولانه در عرضه خدمات مهندسی، احتراز از رفتاری که موجب سلب اعتبار اجتماعی حرفه مهندسی باشد و نیز اجتناب از تکفل همزمان اموری که موجبات منافع متعارض را فراهم آورد از جمله این اصول می باشد.
در پی ابلاغ نظام‌نامه کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای تشکیل گردید . .
 آقایان مهندس سهراب حیدرزاده در رشته عمران رئیس کارگروه ، مهندس عبدالله اسلامی در رشته عمران نائب رئیس کارگروه  ، مهندس محمد مومنی در رشته برق  دبیر کارگروه ، مهندس رامین سامانی در رشته نقشه برداری عضو کارگروه ، مهندس علی صادقی در رشته مکانیک عضو کارگروه ، مهندس منوچهر مفتخردر رشته معماری عضو کارگروه   و آقای مهندس فریدون واحد در رشته عمران  نیز به عنوان نماينده هيئت مديره در این کارگروه حضور دارد
گفتنی است، واز جمله وظائف این کارگروه  آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه‌ای،  پایش مستمر و ارزیابی ادواری رعایت اخلاق حرفه‌ای،  پیش‌بینی راهکارهای افزایش اعتماد عمومی  و تقدیر از کارهای اخلاقی و
چهره های اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  است.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837