• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مهندسان بازرس گاز :

1- اصل و کپی پروانه اشتغال

2- اصل و کپی مدرک مبحث 17

3- پوشه فایلی + گیره (رنگ صورتی)

4- واریز مبلغ 2,000,000 ریال به شماره حساب 16491/05/001940/88 بانک قوانین 

5- نامه آموزش

6- کپی شناسنامه و کارت ملی

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837