زاگرس

امروز:
جمعه, 24 آذر 1396

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

مطالب دیگر

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مهندسان بازرس گاز :

1- اصل و کپی پروانه اشتغال

2- اصل و کپی مدرک مبحث 17

3- پوشه فایلی + گیره (رنگ صورتی)

4- واریز مبلغ 2,000,000 ریال به شماره حساب 16491/05/001940/88 بانک قوانین 

5- نامه آموزش

6- کپی شناسنامه و کارت ملی

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها