زاگرس

امروز:
دوشنبه, 28 مرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

مصوبات مورخ 1394/09/03............................................

در راستای اجرای سیاست گذاری شفاف سازی بین سازمان و اعضای محترم و به پیشنهاد ریاست سازمان و با تایید هیات مدیره محترم سازمان وفق مصوبه بند 7 جلسه مورخ 1395/02/13 مقرر گردید اهم مصوبات هیات مدیره که به صورت کلان بوده از طریق درج در سایت سازمان به اطلاع اعضای محترم سازمان رسانیده شود.

هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آماده پذیرفتن پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مهندسین گرامی در راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء عملکرد و جایگاه سازمان می باشد.

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها