زاگرس

امروز:
یکشنبه, 03 شهریور 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه نقشه تفکیکی و آپارتمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 695
مناسب سازی معابر معلولین نوشته شده توسط مدیریت سایت 725
صورتجلسه کمیته مناسب سازی 97/03/08 نوشته شده توسط مدیریت سایت 531
کمیته مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای افراد معلول جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 533
قابل توجه مهندسان ناظر: نوشته شده توسط مدیریت سایت 754
تایید استحکام بنا نوشته شده توسط مدیریت سایت 902
ارائه فرم های قبل از بتن ریزی و گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 770
عدم رعایت طرح اختلاط بتن نوشته شده توسط مدیریت سایت 689
گزارش تفضیلی از زلزله کرمانشاه نوشته شده توسط مدیریت سایت 541
چک لیست ضوابط و مقرات معمولین جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 591

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها