زاگرس

امروز:
شنبه, 04 اسفند 1397

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه نقشه تفکیکی و آپارتمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 450
مناسب سازی معابر معلولین نوشته شده توسط مدیریت سایت 516
صورتجلسه کمیته مناسب سازی 97/03/08 نوشته شده توسط مدیریت سایت 314
کمیته مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای افراد معلول جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 348
قابل توجه مهندسان ناظر: نوشته شده توسط مدیریت سایت 552
تایید استحکام بنا نوشته شده توسط مدیریت سایت 677
ارائه فرم های قبل از بتن ریزی و گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 426
عدم رعایت طرح اختلاط بتن نوشته شده توسط مدیریت سایت 518
گزارش تفضیلی از زلزله کرمانشاه نوشته شده توسط مدیریت سایت 376
چک لیست ضوابط و مقرات معمولین جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 434

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها