زاگرس

امروز:
سه شنبه, 28 خرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه نقشه تفکیکی و آپارتمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 594
مناسب سازی معابر معلولین نوشته شده توسط مدیریت سایت 649
صورتجلسه کمیته مناسب سازی 97/03/08 نوشته شده توسط مدیریت سایت 442
کمیته مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای افراد معلول جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 461
قابل توجه مهندسان ناظر: نوشته شده توسط مدیریت سایت 673
تایید استحکام بنا نوشته شده توسط مدیریت سایت 824
ارائه فرم های قبل از بتن ریزی و گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 612
عدم رعایت طرح اختلاط بتن نوشته شده توسط مدیریت سایت 627
گزارش تفضیلی از زلزله کرمانشاه نوشته شده توسط مدیریت سایت 484
چک لیست ضوابط و مقرات معمولین جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 530

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها