زاگرس

امروز:
دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تهیه نقشه تفکیکی و آپارتمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 523
مناسب سازی معابر معلولین نوشته شده توسط مدیریت سایت 583
صورتجلسه کمیته مناسب سازی 97/03/08 نوشته شده توسط مدیریت سایت 382
کمیته مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای افراد معلول جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 404
قابل توجه مهندسان ناظر: نوشته شده توسط مدیریت سایت 606
تایید استحکام بنا نوشته شده توسط مدیریت سایت 751
ارائه فرم های قبل از بتن ریزی و گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی نوشته شده توسط مدیریت سایت 512
عدم رعایت طرح اختلاط بتن نوشته شده توسط مدیریت سایت 571
گزارش تفضیلی از زلزله کرمانشاه نوشته شده توسط مدیریت سایت 428
چک لیست ضوابط و مقرات معمولین جسمی و حرکتی نوشته شده توسط مدیریت سایت 484

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها