زاگرس

امروز:
سه شنبه, 28 خرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

مدارك مورد نياز جهت ارتقاء پروانه كارشناسي

مرحله اول: تکميل فرم شماره 1 به همراه مدارک (بر روی فرم مشخص می باشد) توسط واحد دبيرخانه شماره و به واحد آموزش تحويل گردد. پس از تائيد کميته تمديد و ارتقاء به واحد دبيرخانه مراجعه نموده
مرحله دوم:تهيه فرم تسويه حساب از دبيرخانه و معرفي به اداره ماليات (چنانچه يکسال از فرم مفاصا حساب باقی مانده است نياز به ارائه آن نيست)
مرحله سوم:1-دو قطعه عکس 4*3 رنگي جديد
2-کپي اصل مدرک کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد(1 سري)
3-کپي کارت عضويت،کارت ملي، شناسنامه،کارت پايان خدمت(همگي بر روي برگه A4)
4-اصل فيش 60.000 ريالي بحساب سيبا 2173631502005 بانک ملي
5-فرم مفاصا حساب از حوزه مالياتي
6-پوشه فايلي فنردار (معماري:نارنجي-عمران :سبز-برق:زرد-مکانيک:آبي شهرسازي:نارنجي-نقشه برداري:سبز)
7-اصل پروانه اشتغال بکار
8-کارکرد سال97و 96
9-اصل گواهينامه دوره ها
10-سابقه کار (جهت ارائه سابقه کار راهنمايی از واحد دبيرخانه)
پس از تکميل مرحله سوم و تائيد توسط واحد دبيرخانه به واحد آموزش تحويل گردد و بعد از يک ماه آينده به راه و شهرسازی مراجعه و اصل پروانه دريافت و کپی آن به دبيرخانه تحويل داده شود.

دانلود فرم مرتبط با ارتقا

دانلود فرم تسویه حساب

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها