• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: info@chb-nezam.ir
عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

فرم پرداخت حق الزحمه نظارت ناشي از تاخير در عمليات اجرايي

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837