زاگرس

امروز:
دوشنبه, 28 مرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه

مرحله اول: تکميل فرم شماره 1 به همراه مدارک (بر روی فرم مشخص می باشد) توسط واحد دبيرخانه شماره و به واحد آموزش تحويل گردد. پس از تائيد کميته تمديد و ارتقاء به واحد دبيرخانه مراجعه نموده
توجه: در صورت اتمام اعتبار پروانه بند دوم - فرم شماره 1 توسط واحد کنترل نقشه مهر و امضاء گردد.
ضمناً اگر حوزه فعاليت شما مربوط به هر کدام از دفاتر نمايندگی باشد بايد از همان دفتر نامه عدم کارکرد دريافت و به همراه فرم شماره 1 تحويل واحد آموزش داده شود
مرحله دوم:تهيه فرم تسويه حساب از دبيرخانه و معرفي به اداره ماليات
مرحله سوم:1-دو قطعه عکس 4*3 رنگي جديد
2-کپي اصل مدرک کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد( 1 سری)
3-کپي کارت عضويت،کارت ملي، شناسنامه،کارت پايان خدمت(همگي بر روي برگه A4)
4-اصل فيش 60.000 ريالي بحساب سيبا 41010000406903630179 بانک ملي
5-فرم مفاصا حساب از حوزه مالياتي
6-پوشه پلاستیکی بدون فایلی
7-اصل پروانه اشتغال بکار
8-کارکرد سال97 و 96
پس از تکميل مرحله سوم و تائيد توسط واحد دبيرخانه به واحد آموزش تحويل گردد و بعد از يک ماه آينده به راه و شهرسازی مراجعه و اصل پروانه دريافت و کپی آن به دبيرخانه تحويل داده شود.


دانلود فرم مرتبط با تمدید 

فرم تسویه حساب

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها