• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

سیستم ارجاع کار گازرسانی راه اندازی شد

مهران کوهی کمالی  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت:
نرم افزار جدید جامع ارجاع گاز  باهدف ایجاد اعتدال بین مهندسان بازرس  بصورت سیستماتیک از امروز مورخ 22/2/99 آغاز به کار شد .
این نرم افزار در جهت الکترونیک کردن سیستم گاز رسانی و سامانه ارجاع کار گاز بین مهندسان می باشد در این سامانه کلیه پرونده های گاز ورودی توسط سیستم ارجاع  گاز بین مهندسان توزیع می گردد .
 رئیس سازمان نظام مهندسی استان افزود فایل راهنمای این نرم افزار در سایت سازمان نظام مهندسی استان جهت مهندسان قابل دسترس است .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837