• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

قابل توجه مهندسان جدید الورود ( قبول شدگان مهر 98 )

مهندس گرامی جهت تشکیل پرونده صدور پروانه اشتغال بکار(قبول شدگان مهر 98) به واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه نمایید.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837