• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

به پاس قدردانی از پرستاران و تشکر از این قشر زحمت کش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری ارائه تخفیفات خدمات مهندسی را همانند ایثارگران به پرستاران ارائه می نماید.

مهران کوهی کمالی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   از پرستاران   به دليل تلاش براي پيشگيري و كنترل ويروس كرونا قدرداني نمود و اظهار داشت  ضمن ارج نهادن به تلاش متعهدانه پرستاران که به طور شبانه روز و با وجود همه شرایط سخت از جان و زندگی خود می گذرند در جلسه  هیات مدیره که مورخ 1398/12/19 برگزار گردید  بر اساس مصوبه محترم هیات مدیره استان ارائه  تخفیف خدمات مهندسی همانند ایثارگران شامل پرستاران نیز می گردد .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837