• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

توزیع سررسیدها در فروردین 99 انجام می پذیرد

مهندس گرامی :
 با توجه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه بیماری کرونا و رعایت مسائل بهداشتی و بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان در جلسه مورخ 98/12/19 توزیع سررسیدها در فروردین 99 انجام می پذیرد .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837