• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

درخواست ظرفیت اشتغال مهندسان در سال 98 و سال کاری 99

قابل توجه مهندسان محترم دارای پروانه اشتغال
بر اساس مصوبه مورخ 98/12/19 هیئت مدیره محترم سازمان مقرر گردید ثبت درخواست ظرفیت اشتغال مهندسان در سال 98 تا پایان وقت اداری مورخ 1399/02/19 صورت می پذیرد و سال کاری 99 از تاریخ 1399/02/20 آغاز می گردد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837