• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

ساعات کاری سازمان تا پایان سال جاری

مهندس گرامی با توجه به شیوع بیماری کرونا و بخشنامه شورای مرکزی و مصوبه هیات مدیره محترم از تاریخ 98/12/20 تا پایان سال جاری ساعات کاری سازمان از 8 لغایت 13 می باشد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837