• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

تعطیلی روز شنبه مورخ 98/12/17

مهندس گرامی با توجه به بخشنامه 1398/د/ش م مورخ 98/12/12 شورای مرکزی کشور بدلیل لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا روز شنبه مورخ 98/12/17 نظام مهندسی و دفاتر نمایندگی تعطیل می باشند.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837