• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

تکمیل اطلاعات در سامانه رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان

مهندس گرامی با توجه به راه اندازی سامانه رفاهی، فرهنگی و ورزشی سازمان خواهشمند است
در اسرع وقت اطلاعات خود و خانواده محترم را در این سامانه  تکمیل نمایید.این سامانه از طریق سایت سازمان و نرم افزار تحت تلفن همراه سازمان(نسخه بروز شده را از سایت سازمان دریافت نمایید) قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است این سامانه جهت رزرو بلیت جشن های سازمان، ثبت نام گلگشت ها و بازدیدها، کلاس های ورزشی و ... تهیه گردیده است.

پس از تکمیل اطلاعات توسط مهندسین که شامل اطلاعات شناسنامه ای مهندس و اعضای خانواده  وی می باشد( همچنین آپلود مدارک شناسنامه ای) این اطلاعات توسط کاربر سازمان بررسی و در صورت تطبیق اطلاعات با مدارک هویتی آپلود شده، تایید می شوند.

توجه فرمایید:

•    مهندسین مجرد صرفا اطلاعات خود را بارگذاری نمایند.(تصویر شناسنامه یا کارت ملی)
•    مهندسین متاهل اطلاعات خود شامل تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم ( صفحه ایی که اطلاعات همسر و فرزندان در آن ذکر شده است) و برای هر عضو خانواده تصویر شناسنامه یا کارت ملی را بارگذاری نمایند.
جهت راهنمای ثبت اطلاعات می توانید فایل زیر را دریافت نمایید:


راهنمای تکمیل اطلاعات خانواده مهندسین

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837