• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: info@chb-nezam.ir
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.

قابل توجه مهندسین بازرس گاز استان

 

مهندسینی که تمایل به بازرسی گاز زیر کار در شهرستان لردگان دارند با حداقل افزایش 20 % سهمیه به واحد گازرسانی سازمان مراجعه نمایند.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837