زاگرس

امروز:
دوشنبه, 28 مرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

قابل توجه کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار :

تفکیک اراضی شهری و روستایی در حدود صلاحیت مهندسین شهرساز دارای پروانه اشتغال بکار می باشد و انجام آن توسط سایر مهندسین خلاف و قابل پیگیری از طریق شورای انتظامی است.

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها