زاگرس

امروز:
چهارشنبه, 29 خرداد 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اصلاحیه ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان «تاسیسات مکانیکی» (1396) نوشته شده توسط مدیریت سایت 488
پیش نویس ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 373
بازنگری ویرایش سال 1392 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 374
انتشار پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) برای نظر خواهی نوشته شده توسط مدیریت سایت 695
پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 754
پیش نویس غیر استناد ویرایش سوم مبحث چهارم نوشته شده توسط مدیریت سایت 797
پیش نویس غیر استناد ویرایش دوم مبحث بیستم نوشته شده توسط مدیریت سایت 840
غلط نامه مربوط به چاپ های اول و دوم ویرایش سیزدهم مقررات ملی ساختمان نوشته شده توسط مدیریت سایت 846
ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها نوشته شده توسط مدیریت سایت 1352
پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان(مصالح و فروارده های ساختمانی) نوشته شده توسط مدیریت سایت 915

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها