• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.

جشنواره دانش آموزان برتر اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

به همت هیات مدیره و کمیته رفاهی فرهنگی ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جشنواره دانش آموزان برتر اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نوزدهم آبانماه همراه با برنامه متنوع  هنری ، فرهنگی ورزشی ، برگزاری مسابقات و اهدا جوائز دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 در نمایشگاه بین المللی شهرکرد با حضور پرشور اعضا سازمان برگزار گردید . 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837