• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.

انتخابات سال سوم هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد

انتخابات سال سوم هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد

بر اساس ماده ۱۴ قانون و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سال سوم فعالیت مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، جلسه هیأت مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان در دوره فعالیت سال سوم برگزار شد.
در این انتخابات داخلی، دکتر مهران کوهی کمالی به عنوان رییس سازمان، مهندس شهاب تقی پور به عنوان نایب رییس اول و مهندس ایمان یادگاری به عنوان نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شدند.
مهندس مهرداد جوادی به سمت دبیر و مهندس رامین سامانی نیز به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
ضمناً از زحمات آقای مهندس غلامعلی حیدری تقدیر و تشکر بعمل آمد .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837