• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
امروز:
دوشنبه ، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • صفحه اصلی
  • بایگانی مطالب
  • تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک و ورود اطلاعات و دریافت شناسه یکتا از سامانه یکتا برای کلیه مهندسان، کادرانها و معماران تجربی

مدیریت مصرف بهینه انرژی در ساختمان (ویژه مهندسین مکانیک)

جهت ثبت نام به سایت https://lmsiriceo.ir  مراجعه نمایید.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837