• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، ”انتخاب‌هایش” است.

پیاده روی حاشیه زاینده رود

طبیعت را با هم تجربه کنیم...

پیمایش حاشیه رودخانه زاینده رود

رفت:

جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۶:۳۰ صبح

برگشت:

جمعه ۲۷ آبان  ۱۴۰۱ حدود ساعت 20

خدمات برنامه:

ترانسفر ،مجوز باشگاه،مربی راهنمای کوهستان

توضیحات برنامه:

لبخند بزن همنورد

کفش و کوله پشتی

وسایل شخصی مثل زیرانداز و لیوان و لباس اضافه و داروهای شخصی و عینک آفتابی ،
آب آشامیدنی ،صبحانه ناهار و تنقلات

 جهت ثبت نام تا چهارشنبه 25 آبانماه به واحد روابط عمومی سازمان مراجعه نمایید.

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837