• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد

مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   با حضور اعضای محترم سازمان روز چهارشنبه 29 تیرماه در سالن مجتمع رفاهی لاله شهرکرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به استناد مواد 52 تا 57 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از ساعت 17  روز چهارشنبه 29  تیرماه  در سالن مجتمع رفاهی لاله برگزار شد.

 این مجمع با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید سپس هیئت رئیسه سنی  توسط اعضای شرکت کننده در مجمع انتخاب گردیدند و درادامه هیات رئیسه دائم مجمع انتخاب شدند.

 عملکرد هیات مدیره در سال 1399 توسط دکتر کوهی کمالی رئیس سازمان ارائه شد.

ارائه گزارش مالی 1399 توسط مهندس غلامعلی حیدری خزانه دار سازمان از بخش های دیگر این مجمع بود.

سپس بازرس سازمان آقای مهندس رنجبر نسبت به گزارش حسابرس و ارائه تراز و عملکرد سال 1399 مواردی را عنوان نمودند.

مجمع عمومی نیزدر پایان با کلیات پیشنهادات هیات مدیره موافقت نمودند.

 

روابط عمومی سازمان نظم مهندسی ساختمان استان

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837