• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.
امروز:
یکشنبه ، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پیش ثبت نام واکسن کرونا

 ثبت نام مذکور فعلا به صورت پیش ثبت نام می باشد و چنانچه به هر دلیل واکسیناسیون انجام نگردید حقی برای مهندسین ایجاد نمیکند ، کلیه هزینه های مربوط به آن به عهده مهندس می باشد(هر دوز تزریق حدود ۳۵۰ هزار تومن که دو دوز حدود ۷۰۰ هزار تومن برای هر نفر می باشد)همچنین در صورت ثبت نام با توجه به تهیه واکسن براساس آمار تا ۳ ماه آتی امکان انصراف از آن مقدور نمی باشد.
ضمنا هر مهندس امکان ثبت کد ملی دو نفر را دارد که می تواند خود مهندس و یک نفر دیگر باشد و در صورتی که شخص مهندس تزریق واکسن انجام داده باشد و یا در نوبت باشد می تواند دو نفر دیگر که تمایل دارد را پیش ثبت نام نماید.

واکسن مورد نظر واکسن "اسپوتنیک وی"  می باشد .

ثبت نام حداکثر تا مورخ 1400/04/18 ادامه دارد و از طریق سامانه رفاهی انجام می پذیرد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837