• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

دوره های آنلاین آمادگی آزمون ورود به حرفه

جهت مشاهده و ثبت نام بروی لینک زیر کلیک کنید :

ورود به سامانه آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

به سامانه آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

به سامانه آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

به سامانه آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837