• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

راهنمای سامانه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سامانه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به منظور سهولت مهندسین طراح و کنترلرهای نقشه های طراحی تهیه شده است. با استفاده از این سامانه ارتباط بین مهندسین طراح و کنترلر ساده تر می شود و نقشه های طراحی به صورت آنلاین رد و بدل می گردند.

در فایل راهنمای زیر روش استفاده از این سامانه برای مهندسین طراح و کنترل کننده های نقشه های ساختمانی توضیح داده شده است.

دریافت فایل راهنما

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837