• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.
  • صفحه اصلی
  • بایگانی مطالب
  • دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به صورت مجازی همراه با امتیاز تمدید، ارتقا و نظام ارجاع کار

درگذشت استاد گرانقدر رحیم سلیمان آذر

درگذشت استاد گرانقدر رحیم سلیمان آذر نویسنده مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان را به جامعه مهندسی برق ایران به خصوص فعالان برق حوزه نظام مهندسی ساختمان تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحوم علو درجات و آمرزش الهی را مسئلت داریم. قطعا آثار و فعالیتهای ماندگار آن مرحوم تا سالها روشنگر راه مهندسین دلسوز این کشور می‌باشد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837