• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مطابق ماده 71 قانون نظام مهندسی خزانه دار و دبیر هیات مدیره منسوب گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان با توجه به قبول مسئولیت شهردار شهر هفشجان جناب آقای مهندس سید نقی کنعانی و استعفای ایشان  از سمت خزانه داری مطابق ماده 71 قانون نظام مهندسی ساختمان و طبق رای اکثریت هیات مدیره آقای مهندس مجید خرم بعنوان خزانه دار سازمان و آقای مهندس واحد به عنوان دبیر هیات مدیره منصوب گردیدند .
ضمن آرزوی توفیق برای جناب آقای مهندس کنعانی ، جناب آقای مهندس خرم و جناب آقای مهندس واحد در سمتهای جدید ، بابت خدمات ارزنده و صادقانه ی ایشان در سمتهای پیشین تقدیر نموده امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئونات زندگی موفق و موید باشید .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837