• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

ثبت نام دوره های مجازی HSE

مهندس گرامی جهت ثبت نام دوره های مجازی HSE نظام مهندسی"ورود به حرفه و تمدید و ارتقا 3 به 2 و ارتقا 2 به (اجرا)" به سایت آدرس  www.hseawards.org مراجعه نمایید.آخرین مهلت ثبت نام 99/02/31 می باشد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837