• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

تغییر در نحوه کاندید شدن در سامانه ارجاع نظارت

مهندس گرامی روال کاندید شدن نظارت ساختمان ها در سامانه ارجاع نظارت به روش زیر تغییر کرده است :

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837