• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

سیستم ارجاع کار گازرسانی راه اندازی شد

مهران کوهی کمالی  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت:
نرم افزار جدید جامع ارجاع گاز  باهدف ایجاد اعتدال بین مهندسان بازرس  بصورت سیستماتیک از امروز مورخ 22/2/99 آغاز به کار شد .
این نرم افزار در جهت الکترونیک کردن سیستم گاز رسانی و سامانه ارجاع کار گاز بین مهندسان می باشد در این سامانه کلیه پرونده های گاز ورودی توسط سیستم ارجاع  گاز بین مهندسان توزیع می گردد .
 رئیس سازمان نظام مهندسی استان افزود فایل راهنمای این نرم افزار در سایت سازمان نظام مهندسی استان جهت مهندسان قابل دسترس است .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837