• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

منتخبين هشتمين دوره شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور

منتخبين هشتمين دوره شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شدند که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان مهران کوهی کمالی  نیز در رشته عمران در بین منتخبان اصلی شورای مرکزی حضور دارند.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837