• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

بیمه عمر و حوادث گروهی مهندسین و اعضای خانواده

ضمنا بیمه عمر و سرمایه گذاری با 20 درصد تخفیف صادر میگردد.

مهلت ثبت نام تا تاریخ 1401/04/10

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837