• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

ضریب مشارکت در انتخابات

مهندس گرامی : این ضریب به منظور تشویق اعضا برای مشاركت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همچنین مجمع عمومي در نظر گرفته شده است .
شرکت در انتخابات به میزان 0.03 به این ضریب اضافه می کند و تا سه سال آینده(انتخابات دوره بعد) معتبر خواهد بود.

ضرایب دیگری نیز در ضریب مشارکت لحاظ می گردد بعنوان مثال ضریب شرکت در مجمع به میزان 0.02 افزایش می دهد.

ضریب انتخابات 1400 در تاریخ 1400/09/21 در امتیازات ناظران لحاظ گردید و سه حالت زیر اتفاق می افتد:

-درصورتی که ناظر در انتخابت سال 97 شرکت نموده و همچنین در انتخابات سال 1400 نیز مشارکت داشته است، این ضریب تا سه سال آینده تمدید می شود.( پس امتیاز مهندس تغییر نخواهد کرد).

-درصورتی که ناظر در انتخابت سال 97 شرکت نموده ولی در انتخابات سال 1400 مشارکت نداشته است، این ضریب برای ایشان حذف می شود.(پس امتیاز مهندس کسر می گردد.)

-در صورتی که ناظر در انتخابات سال 97 شرکت ننموده ولی در انتخابات سال 1400 مشارکت داشته است، این ضریب برای ایشان لحاظ می شود.(پس امتیاز مهندس افزایش می یابد.)

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837