• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

رزومه نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

کاندیدای رشته عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاندیدای رشته تاسیسات مکانیک

 

 

 

 

 

   کاندیدای رشته تاسیسات برق

 

   کاندیدای رشته معماری

 

 

 

    کاندیدای رشته نقشه برداری

 

 

 

 

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837