امروز    پنجشنبه , 04/ارديبهشت/1393  

image image image image

لينكهاي مديريت فني

متقاضيان و دارندگان پروانه اشتغال

هیأت مدیره

:: اعضا هيأت مديره دوره ششم سازمان

:: برنامه جلسات هيأت مديره

چک لیست نظارتی

لطفا جهت اقدام در مورد بيمه تكميلي به واحد روابط عمومي سازمان مراجعه نماييد و همچنين فايلي كه در پيوست آمده است را مطالعه فرماييد

ادامه خبر

مقرر گرديده از تاريخ 92/11/15 كليه نقشه هاي ارسال شده سازه جهت كنترل ، مطابق دستورالعمل مشخص شده در جلسه 92/10/25 باشند .

- متن دستورالعمل كنترل نقشه هاي سازه به صورت PDF

- دانلود نمونه نقشه هاي سازه به صورت PDF در يك فايل zip

سانس تفريحي فوتسال : روزهاي يكشنبه و چهار شنبه از ساعت 19:30 تا ساعت 21:00 سالن ورزشي پيام نور (ورود براي همه اعضا آزاد مي باشد)

سانس تفريحي بسكتبال : روزهاي شنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 تا ساعت 21:00 سالن ورزشي پيام نور (ورود براي همه اعضا آزاد مي باشد)

ادامه خبر