• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: info@chb-nezam.ir
ورود / ثبت‌نام
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.

مقررات ملی ساختمان در آراء شورای انتظامی

اهمیت شناخت رویه شورای انتظامی و نحوه تفسیر مقررات راجع به ساختمان اعم از مقررات ملی،قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و...در این شورا ما را بر آن داشت تا با همفکری اعضاء  محترم شورای انتظامی با انتشار برخی آرا  صادره که منعکس کننده رویه شورا و نکات قابل تامل باشد ، مهندسین عزیز عضو نظام را با گوشه ای از چگونگی رسیدگی در شورا و به تبع آن تخلفات انجام شده در استان آشنا نماییم.تا ان شااله قدمی باشد در اصلاح امور مربوطه و انجام بهتر وظایف قانونی. بدیهی است این شورا خود را از ارشادات اعضا محترم مستغنی ندانسته و از پیشنهادات عزیزان جهت اصلاح هر چه بهتر امور استقبال می نماید.

مشاهده ی پرونده های مربوطه

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837

نماد اعتماد الکترونیکی