زاگرس

امروز:
جمعه, 24 آذر 1396

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

مطالب دیگر

 

Ketabkhani
مهندس گرامی لطفا شماره عضویت خود را به طور کامل وارد نمایید.به پاسخ های ارسالی از شماره عضویت های نامعتبر ترتیب اثر داده نمی شود.همچنین از هر شماره عضویت تنها اولین پاسخ های ارسالی پذیرفته می گردد.
شماره عضویت (*)
شماره عضویت معتبر نمی باشد .
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
----------------------------------------
1-عامل مهم تسریع نهضت اخلاقی و اجرای سیاستهای اخلاقی ........................است.


ورودی نامعتبر
----------------------------------------
2-از وظایف معیارهای حرفه ای ...............................است.


ورودی نامعتبر
----------------------------------------
3-آیین نامه ها در یک جامعه نقشی دارند؟


ورودی نامعتبر
----------------------------------------
4-چهار دلیل لازم برای حمایت مهندسان از آیین نامه اخلاقی مهندسی چیست ؟


ورودی نامعتبر
----------------------------------------
5- راههای روبرو شدن با مسایل تعارض آمیز کدامند؟


ورودی نامعتبر
----------------------------------------
6-.............................نتیجه مشخص یک رویداد مبتنی بر طراحی که می تواند موجب وارد شدن صدمه غیر قابل قبول به سیستم ها یا اجزای مهم برای ایمنی شود.ورودی نامعتبر
7-سه الگوی مسئولیت مهندسی حرفه ای چیستند ؟ (سه مورد)
ورودی نامعتبر
8-موانع مسئولیت برای ایجاد یک تلقی از مهندس مسئول چیستند ؟
ورودی نامعتبر
9-عارضه های گروه اندیشی را بنویسید؟
ورودی نامعتبر
10-مشکلات بی صداقتی در پژوهش های علمی و مهندسی چه هستند ؟
ورودی نامعتبر
11-تفاوتهای مهندسان و مدیران در تصمیم گیری های مهندسی را به صورت خلاصه بیان کنید؟
ورودی نامعتبر

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها